close

Heylen Warehouses Building Technologies 21 – Een duurzame toegevoegde waarde

17 aug 2021

De gezondheid en veiligheid van gebruikers garanderen, de impact op het milieu verminderen en de productiviteit van medewerkers verhogen? Heylen Warehouses heeft hiervoor haar Building Technologies 21 ontwikkeld: een integraal gecentraliseerd gebouwbeheerplatform. Hierbij wordt ingezet op bepaalde technologieën en processen om operationeel efficiëntere gebouwen te realiseren en kostenreducerende oplossingen aan te bieden.

Met Heylen Warehouses Building Technologies 21 worden logistieke ruimtes uitgerust met een grote hoeveelheid aan sensoren en actuatoren. Deze maken verschillende passieve gebouwcomponenten en installaties actief. Denk hierbij aan temperatuursensoren, luchtkwaliteitsensoren, aanwezigheidsdetectoren, bewegings- en daglichtsensoren, rookdetectoren, bewakingscamera’s, toegangscontrolesystemen, etc.

Deze sensoren verzamelen gegevens die aan de hand van algoritmen worden geanalyseerd. De resultaten worden voor de gebruiker (huurder, onderhoudspartijen,..) inzichtelijk en eenvoudig consulteerbaar gemaakt op het Building Technologies 21 platform.

Het probleem bij veel bestaande logistieke gebouwen, is dat de huidige bouwtechniek en de gebouwgebonden systemen vaak elk op een eigen platform werken. Dat maakt dat het voor deze verschillende systemen lastig om met elkaar te communiceren en gegevens uit te wisselen.

Heylen Warehouses Building Technologies 21, maakt het mogelijk deze systemen te centraliseren en zo de complexiteit van deze verschillende systemen te verminderen, de voordelen hiervan zijn:

  • ○ Beter energiebeheer dat leidt tot een dalende energiekost,
  • ○ Preventief onderhoudsmanagement dat leidt tot een beter prestatie van systeem- en kostenreducties,
  • ○ Een verbeterde veiligheid door de integratie van veiligheidssystemen en het verlenen van toegang op afstand,
  • ○ Beter comfort wat leidt tot een stijging van de productiviteit,
  • ○ Betere operationele resultaten

Samengevat Building Technologies 21 zorgt dat gebouwen op een operationele en efficiëntere manier kunnen functioneren. Dit aan de hand van allerlei sensoren en actuatoren die de juiste gegevens verzamelen. Deze gegevens kunnen vervolgens weer ingezet worden om de operationele kost van je huisvestiging te verminderen, om logistieke processen optimaal te laten functioneren, en je medewerkers te motiveren.

 

Op zoek naar een toegewijde partner voor uw logistiek vastgoed?

Let's grow together

H NEEM CONTACT OP chevron_right

Alle updates over onze projecten, 1x per maand in uw mailbox.