close

Intro

Heylen Energy ontstaat vanuit het gemeenschappelijk doel van de klant en Heylen Warehouses, nl de ecologische voetafdruk binnen de perken houden met niet enkel een ecologisch voordeel maar ook een economisch voordeel als gevolg.

We hanteren het principe van de trias energetica als leidraad:

1. Het beperken van de energievraag inclusief het gebruik van energie uit reststromen

2. Het genereren van energie via duurzame energiebronnen

3. Het zo efficient mogelijk omspringen met resterende behoeften aan uitputbare energiebronnen.

Trias Energetica

Het inzetten van energiezuinige verlichting, gekoppeld aan daglichtsturing en bewegingsdetectie zijn voorbeelden van toepassingen die toelaten om de energievraag te beperken tot een minimum, bijkomend dragen deze ook bij tot het welzijn van de medewerkens van de klant.  Door deze ook uit te rusten met slimme sensoren laat het onze klant ook toe om inzichten te krijgen aangaande optimalisatie van hun operatie a.d.h.v. bijvoorbeeld heatmaps van inpandig transport en locatietoekenning van hun WMS systeem.

Een ander voorbeeld is het opvangen van restwarmte op plaatsen waar gekoeld wordt, om het vervolgens in te zetten op plaatsten waar er warmtebehoefte is op datzelfde ogenblik, denk aan het opvangen van restwarmte van koelinstallaties voor het verwarmen van kantoren en sanitaire voorzieningen.

Genereren van duurzame energie

Duurzaamheid betekent niet enkel dat we de gebouwen energie-efficiënt maken, maar dat het ook de energiecentrales van de toekomst worden.  Door het uitrusten van de daken met zonne-energie installaties krijgt het een 2e rol en wordt er efficiënt met de gebruikte oppervlakten omgesprongen.

 

De groene stroom die de installatie produceert, stellen we niet alleen ter beschikking van onszelf en onze klanten, maar evengoed voor gebruik op andere locaties van de klant zoals andere distributiecentra, kantoren, retail activiteiten, … . Zo helpen we hen CO2-neutraal of zelfs positief te worden.

Zonne-energie is slechts een middel om dit te bereiken, er zijn nog andere manieren om dit te doen waarbij je dient te denken aan andere technologieën om energie op te wekken.

Efficiënt omgaan met uitputbare energiebronnen

De keuze van het type HVAC infrastructuur is bepalend voor de manier waarop men omgaat met uitputbare energiebronnen, de trend om gasloos te gaan is niet meer weg te denken bij de ontwikkeling van nieuwe locaties/gebouwen maar ook voor bestaande gebouwen.

Daar waar nog steeds gas gebruikt wordt is het cruciaal om de uitbating van deze installatie zo optimaal mogelijk te doen, naast onderhoud en afstelling ligt het continue monitoren en bijsturen van de installatie aan de basis van het succes hiervan.

Door de hoge inzet van hernieuwbare energiebronnen ontstaat de uitdaging om de beschikbaarheid van deze energie te bekomen op het ogenblik dat er energievraag/behoefte is vanuit onze klanten.  Het inzetten van alternatieve energiedragers, is de sleutel om zo optimaal als mogelijk om te gaan met vraag en aanbod.  Heylen Energy kijkt zelfs verder en tracht tegen dit decennia het mogelijk te maken om minstens 1 site volledig onafhankelijk te laten opereren van het elektriciteits -en gasnet.

De belangrijks vormen van alternatieve energiedragers vandaag zijn elektrische en waterstof batterijen.  De elektrificatie van vervoer wordt hierbij ook ingezet, niet enkel de elektrische wagen draagt hierin bij maar ook het vrachtverkeer over de weg en het water lenen zich voor deze toepassing.

De activiteiten van onze klanten en de strategische locaties van onze gebouwen zijn in lijn met deze ambities en zullen dit mogelijk maken op korte termijn, het uitbouwen van laadinstrastructuur voor zowel wagen als vrachtwagen, als het voorzien van elektriciteit van watertransport zijn enkele lopende initiatieven.

Op zoek naar een toegewijde partner voor uw logistiek vastgoed?

Let's grow together

H NEEM CONTACT OP chevron_right

Alle updates over onze projecten, 1x per maand in uw mailbox.