close

De opslag van gevaarlijke goederen

18 mrt 2022

Bedrijven die opslag van gevaarlijke stoffen verzorgen, kunnen genieten van het maatwerk dat Heylen Warehouses levert. We beperken ons niet alleen tot ad-hoc oplossingen die de opslag van gevaarlijke stoffen veiliger maakt maar bouwen ook future-proof vastgoed dat rekening houdt met toekomstige wijzigingen en uitdagingen op het vlak van hazardous goods.

De risico’s die hazardous goods met zich meebrengen

De risico’s die de opslag van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt, zijn niet min. Heel wat chemische stoffen en producten hebben een zeker brand- en ontploffingsgevaar, andere stoffen zijn dan weer een gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het milieu.

Voor iedere site van Heylen Warehouses waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, gaan we gedetailleerd aan de slag om de risico’s tot een minimum te beperken. Welke gevaarlijke stoffen worden er precies opgeslagen en verzonden? Welke zijn de verbonden risico’s (Vuur/Explosie, Milieu en/of Diefstal)? Welke maatregelen vereist de wetgeving? Welke maatregelen nemen we bovenop de wetgeving om in te spelen op de activiteiten en de noden van de klant? Hoe gaan we die maatregelen omzetten in de praktijk? Vanuit de expertise stellen we de juiste projectspecifieke vragen met het oog op een zo veilig mogelijke logistieke site.

Hazardous goods veilig opslagen in drie fases

Heylen Warehouses gaat niet over één nacht ijs om de opslag van gevaarlijke stoffen veiliger te maken. We laten niets aan het toeval over, analyseren ieder risico en implementeren maatregelen en oplossingen die verre van standaard zijn. Iedere site en iedere klant heeft immers een specifieke manier van werken en bedrijfsspecifieke producten en handelingen.

Concreet werken we binnen een context van hazardous goods storage in drie fases: het voortraject (analyses en vergunningen), de bouw zelf en het natraject (wijzigingen).

1. Voortraject en vergunningen: goed begonnen, is half gewonnen

Wie gevaarlijke stoffen opslaat, heeft daar de nodige vergunningen voor nodig. In Nederland wordt hiervoor de PGS15.2016-wetgeving gevolgd. In België bestaan er een hele reeks wetten, normeringen en koninklijke besluiten zoals de Wet Bodembescherming en de ADR-wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast hanteren ook verzekeraars een minimum aan normen en maatregelen zoals FM Global, CEA (Europese verzekeringsfederatie) en het NFPA (VS).

We brengen de verschillende betrokken actoren reeds in een vroeg stadium rond de tafel: de gebruiker, een adviseur gevaarlijke stoffen, een adviseur brandveiligheid, de gemeente Venlo, de Nederlandse provincie Limburg en een regionale veiligheidscoördinator. Samen bepalen we de prioriteiten in functie van de ingewikkelde wetgeving en in functie van de chemische producten die de gebruiker beoogt op te slaan.

2. Future-proof maatwerk

Voor onze projecten hanteren we bewust geen standaard checklist maar puzzelen we alle stukjes bij elkaar, tot de laatste schroef. Ieder magazijn maar vooral iedere gebruiker heeft eigen bijzonderheden en een eigen productgamma waarmee we rekening moeten houden. We voeren dus steeds een uiterst persoonlijke begeleiding uit waarbij iedere vergunning en maatregel in het teken staat van de activiteiten die in het magazijn plaatsvinden. Het uitgangspunt van de bouwwerken is een constructie op poten zetten die de veiligheid van de opslag maximaliseert zodat de klant zich voor 100% op zijn logistieke activiteiten kan focussen.

3. Natraject: future-proof oplossingen

We bieden niet alleen oplossingen om de risico’s op brand, ontploffing, diefstal of milieurampen te verminderen, we kijken ook naar de toekomst.

Ons maatwerk bestaat uit flexibele en future-proof oplossingen die aangepast kunnen worden aan een veranderende omgeving, materialen en een eventuele toekomstige uitbreiding van het gebouw. Denk maar aan buizen die breed genoeg zijn om potentieel ook andere stoffen door te laten. Een ander voorbeeld is de dakhoogte (lower ceiling) die aanpasbaar is.

We houden hierbij altijd rekening met de economische realiteit: niet zomaar oplossingen aanbieden als luxeaccessoire of als paradepaardje maar wel maatregelen die een echte impact betekenen op de veiligheid en op de vlotte logistieke activiteiten van onze klanten. Die aanpak past volledig binnen de algemene filosofie van Heylen Warehouses.

 

Op zoek naar een toegewijde partner voor uw logistiek vastgoed?

Let's grow together

H NEEM CONTACT OP chevron_right

Alle updates over onze projecten, 1x per maand in uw mailbox.